Stroje

STROJNÍ VYBAVENÍ

Servohydraulické tabulové nůžky SAFAN HT 310/10

Nůžky jsou určeny pro stříhání plechů do max. délky 3100 mm. Max. tloušťka plechu s pevností v tahu 420 Mpa je 10 mm, u nerezo-vých plechů 6 mm. Nůžky jsou vybaveny automatickým NC řízením a řídící systém Touch Screen pracuje na bázi dotykové obrazovky. Automatické přestavování dorazů je prováděno krokem 0,05 mm. 

 

Hydraulický ohraňovací lis HAP 30120 

Ohraňovací lis o síle 1200 kN a pracovní délce 3050 mm slouží pro ohýbání plechů s přesností hloubky ohybu 0,01 mm. Ovládání motorického zadního dorazu a motorické ovládání hloubky ohybu se děje prostřednictvím programovatelného numerického řízení os X a Y s digitálním odečítáním pomocí 99 programů, z nichž každý disponuje kapacitou 20ti kroků. Stůl ohraňovacího lisu je vybaven motorickou kompenzací průhybu.

 

Výstředníkové mechanické lisy LENP 25, 63 a 100 
Lisy o síle 2500, 6300 a 10000 kN slouží k děrování, ohýbání a tvarování ocelových materiálů pomocí speciálních nástrojů a prostřihovadel. 

 

CNC pásová pila na kov BIANCO 370 A CNC 60° 
Pila slouží k řezání profilových materiálů jednotlivě i ve svazku a umožňuje i řezání pod úhlem. Automatické podávání materiálu do řezu a možnost nastavení různé skladby délek zvyšuje produktivitu práce a umožňuje dosahovat vysoké přesnosti rozměrů materiálu - s přesností 0,25 mm. 

 

Podlahový stříkací box s vodním filtračním systémem 
Podlahový stříkací box o rozměrech 3000 x 1500 mm je určen pro nástřik barev ředěných těkavými ředidly s možností osazení uhlíkovými filtry pro zachycení plynných emisí. Filtrační vodní systém spolu s účinným ventilátorem zaručuje 96%ní odloučení suchých částic z odsátého vzduchu a tím zajišťuje odsátí kontaminovaného vzduchu z dýchací zóny pracovníka. 

 

Svařovací poloautomaty CEBORA 400 
Svářecí poloautomaty CEBORA umožňují při využití příslušných směsných plynů a přídavného svářecího materiálu sváření ocelových, nerezových a pozinkovaných materiálů.

VOLNÉ KAPACITY

- Střihání ocelových plechů na CNC servohydraulických nůžkách 
  SAFAN - 3100/10 délka střihu 3100 mm, do síly 10 mm.
- Lisování dílců na výstředníkových lisech 25,63 a 100 tun.
- Řezání materiálů na CNC pásové pile BIANCO 370.
- Ohýbání profilů na NC ohraňovacím lisu DURMA 3100/120.
- Sváření ocelových, nerezových a pozinkovaných materiálů v ochranné 
   atmosféře pomocí svářeček CEBORA.

 

Strojní vybavení

2012 © KOVPAL Dobruška s.r.o.
Webdesign & SEO eStudio